اسمارتک – برآورد هزینه و زمان پروژه

برآورد زمانی پروژه : اسمارتک

طراحی صفحات

طراحی صفحات با توجه به داکیومنت کپی رایت های ارائه شده در حال حاضر شامل ۵ صفحه بوده و نیاز به طراحی مجزا در ۳ بریک پوینت خواهد داشت . به این ترتیب با در نظر گرفتن توضیحات درج شده مطابق با داکیومنت های کپی رایت ارسالی :

بریک پوینت دسکتاپ = ۷~۱۰ ساعت
بریک پوینت تبلت = ۳~۵ ساعت
بریک پوینت موبایل = ۳~۵ ساعت

زمان برای هر صفحه پیش بینی می شود.

طراحی المان های گرافیکی

طراحی المان های گرافیکی با توجه به داکیومنت کپی رایت های ارائه شده و عدم اشاره به این موضوع که تمایل به طراحی ۰ تا ۱۰۰ بشکل اختصاصی وجود دارد یا خیر ،‌ با تخمین و در نظر گرفتن پیش فرض های مطابق با داکیومنت های ارسالی :

تصویر سازی = ۷~۱۰ ساعت
آیکون = ۳~۵ ساعت
بک گراند = ۳~۵ ساعت

زمان برای هر آیتم پیش بینی می شود.

اجرا صفحات در وردپرس

اجرا طرح ها در محیط وردپرس و توسط بیلدر المنتور انجام خواهد شد ، مطابق با پیش فرض ها این طرح ها در هر ۳ بریک پوینت دسکتاپ ، تبلت و موبایل بشکل مجزا اجراء و با تخمین و در نظر گرفتن پیش فرض های مطابق با این داکیومنت ها :

بریک پوینت دسکتاپ = ۵~۷ ساعت
بریک پوینت تبلت = ۲~۴ ساعت
بریک پوینت موبایل = ۲~۴ ساعت

زمان برای هر صفحه پیش بینی می شود.

جمع بندی
  • تمامی محاسبات بر اساس حداقل مقادیر زمانی انجام شده ، بنابراین این مبالغ قطعی نیستند.
  • در صورت تمایل به همکاری ۵۰ درصد از دستمزد ( براساس محاسبات بالا) به شکل پیش پرداخت مطالبه خواهد شد.
  • امکان ارائه فاکتور رسمی وجود ندارد .