ساختش چقدر هزینه داره ؟

براحتی هزینه ی ساخت وبسایت یا اپلیکیشن مد نظرتون رو محاسبه کنید

شروع کنید

0$

از اینکه به من اطمینان کردید ازتون متشکرم ، بزودی با شما تماس میگیرم.

امکانات پایه

Analytics

برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

وب سایت یا اپلیکیشن ؟

برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

نوع اپلیکیشن

2D game only

برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

طراحی بازی


برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

پلتفرم های مورد نظر

برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

گستره طراحی- +
1
برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

پلتفرم

CMS

WordPress

Joomla

PrestaShop

Drupal

برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

جزئیات نهایی
برای ادامه یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید

گام بعد

هزینه نهایی

قیمت تخمینی نهایی :


Summary

توضیحاتاطلاعاتمقدارقیمت
تخفیف :
مجموع :

پروژه خودتون رو سفارش بدین